Bạo lực học đường: Thực hư việc cô giáo Hà Nội bị 'tố' bắt học sinh tát nhau trong lớp