Bạo lực học đường: Không chịu làm bài tập hộ bạn, nữ sinh 15 tuổi bị đâm tử vong