Bảo Kun: Vì yêu mà đến: Lời từ chối phũ của Bảo Kun khiến khán giả 'dậy sóng'