bạo hành trẻ em: Trung Quốc: 2 cậu bé bị nhốt và đánh đập tàn bạo vì lẻn vào công viên chơi mà không mua vé