Bão Damrey: Hồ Ngọc Hà cùng mẹ về miền Trung hỗ trợ bà con sau bão Damrey