bao bọc: Báo châu Á: AFC đem lại lợi thế cho Việt Nam tại Asian Cup