bao bọc: Chính phủ Mỹ đóng cửa, bao nhiêu tiền 'bốc hơi'?