Báo Anh: Cuộc đời của Harold Shipman - bác sĩ giết người tàn bạo nhất nước Anh