Báo Anh: Cười té ghế xem hình ảnh hài hước đêm bão 'Việt Nam vô địch'