Báo Anh: Bầu Đức lên tiếng sau chấn thương của Tuấn Anh