bánh trung thu: Bánh trung thu 'biết nói', giá chưa đầy 500.000 đồng/hộ