bánh kẹo giá rẻ: Cảnh giác bánh kẹo hết 'date' bị phù phép thành hàng mới

  • Cảnh giác bánh kẹo hết 'date' bị phù phép thành hàng mới

    Cảnh giác bánh kẹo hết 'date' bị phù phép thành hàng mới

    Rút lõi những hộp bánh kẹo hết "date" chuyển sang những vỏ hộp mới, dập "date" mới là cách mà nhiều chủ cơ sở kinh doanh bánh kẹo đang làm để gia thêm hạn sử dụng nhằm tiêu thụ số bánh kẹo giá rẻ hoặc hết "date" đã mua về từ trước đó.