băng tuyết: Sẽ có 2 đến 4 đợt băng tuyết xuất hiện trong mùa Đông năm nay