băng tuyết: Người bị đóng băng treo lơ lửng rìa mái nhà ở nhiệt độ âm 27 độ C