bạn trẻ ngắm tuyết: Video: Lên đỉnh Fansipan, thiếu nữ đắm say hứng tuyết