bàn thắng Công Phượng: Tuyển Việt Nam thắng dễ Lào: Vui thôi, đừng vui quá!