bán kết: Apple vẫn bán iPhone tại Trung Quốc, chờ kết quả kháng án