bán kết: Về thông tin 'bảo kê' chợ Long Biên: Tạm đình chỉ công việc cá nhân liên quan để chờ kết luận điều tra