bạn gái Lý Á Bằng: Không chỉ bán nhà trả thuế cho Phạm Băng Băng, Lý Thần còn làm điều đặc biệt này để cổ vũ bạn gái