Ban Bí thư: Hà Tĩnh: Một cơ sở sản xuất bánh Trung thu bị phạt 16,5 triệu đồng