Ban Bí thư: Costa quả quyết không chơi xấu thủ môn Iran