bãi giữ xe quận 1: Vụ dọa giết Phó trưởng Công an quận: Triệu tập 8 bảo vệ bãi trông xe