bãi giữ xe quận 1: Tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh giữ xe ở quận 1