bãi giữ xe không phép: Video: Ông Đoàn Ngọc Hải không cấp phép cho bãi xe cạnh UBND quận 1