bãi giữ xe không phép: VIDEO: Ai làm ngơ để bãi xe không phép chăng dây, thu phí khắp Hà Nội?