Bãi giữ xe: Góc bế tắc: Khi bạn đi thi không làm được bài mà còn gặp bãi giữ xe như thế này thì phải làm gì?