Bãi đỗ xe: Video: Bị xe đâm do mải xem điện thoại, bước nhầm vào ô đỗ xe tự động
<