Bãi đỗ xe: Sắp đối thoại với trăm hộ dân treo băng rôn trên phố La Thành