Bác sĩ Mỹ: Bác sĩ gốc Việt bị bắn chết tại nhà ở Mỹ