Bác sĩ Hoàng Công Lương: Luật sư kiến nghị đình chỉ điều tra với bác sĩ Hoàng Công Lương