Bác sĩ Hoàng Công Lương: Nóng: Được tất cả gia đình nạn nhân đồng loạt bảo vệ, BS Hoàng Công Lương lên tiếng