bậc phụ huynh: Phụ huynh và tuyển tập câu nói cảm động có, phũ phàng bậc nhất cũng có