bậc phụ huynh: Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì bữa ăn ở trường quá 'đạm bạc'