Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn kêu cứu tới Chủ tịch nước