ẩu đả ở đám cưới: Nghệ An: 2 thế hệ trong một dòng họ lao vào ẩu đả sau khi uống rượu ở đám cưới