ASIAN CUP: HLV Park Hang-seo: ‘Việt Nam là số 1 ở Đông Nam Á lúc này'