Aquafina Vietnam International Fashion Week: Minh Hằng chiếm sóng mạng xã hội với cú nhào lộn 'đi vào lịch sử' trên sàn catwalk