Apple: 12 năm trung thành, tôi từ bỏ Apple một tuần và nhận ra điều này