Apple: 2 trong 3 iPhone 2018 có thể tương thích với Apple Pencil