Apple: Công nghệ mới này của Samsung sẽ 'dội gáo nước lạnh' lên Face ID của Apple