APEC Việt Nam 2017: Hải quan nói gì về nghi vấn thanh lý xe Audi mang danh xe APEC?