APEC Viet Nam: Hải quan nói gì về nghi vấn thanh lý xe Audi mang danh xe APEC?