APEC Đà Nẵng: Hơn một nửa xe Audi phục vụ APEC đã được bán