APEC Đà Nẵng: Chuyện giờ mới kể: 'Mai phục' đón ông Trump và Putin đến Đà Nẵng