APEC 2017: Video: Vỉa hè phục vụ APEC tại Đà Nẵng mới lát đã hỏng