Áp thấp nhiệt đới: Miền Bắc ngày nắng gắt, tối có mưa giông