ảnh vui: Đà Nẵng – HAGL: Tìm lại niềm vui chiến thắng