Anh vs Croatia: Buồn vì thất bại của Croatia, Trâm Anh vẫn muốn đại diện cho đội tuyển này sau 4 năm nữa