ảnh hưởng của bão maria: Ảnh: Bão Maria dữ dội tấn công Trung Quốc