Angela Merkel: Bà Merkel: '50 năm trước, cha mẹ tôi bàng hoàng đến chết lặng trước bức tường Berlin'