an toàn vệ sinh thực phẩm: Mỹ: Xác nhận nhiều ca nhiễm vi khuẩn chết người sau khi ăn 'Chả lụa Long Phụng'