An toàn giao thông: Mẹ ngất đột ngột khi lái xe, con trai 8 tuổi thành người hùng