An toàn giao thông: Hải Phòng: Người phụ nữ thản nhiên dừng xe máy giữa ngã tư để ''buôn'' điện thoại như ở nhà