an ninh mạng: Dân mạng xôn xao về 'quả báo' của Linh Thỏ: 2 tháng trước được chồng chở đi đánh vợ cũ giữa chợ, nay lại bị đánh sái quai hàm?