ăn nhà hàng: Có nên đặt niềm tin vào những dự án 'thế chấp' ngân hàng?