ăn nhà hàng: Nam thanh niên xách 2 dao sang chém chết hàng xóm rồi về nhà ngủ