ăn nhà hàng: Bữa sáng trăm triệu, chỉ được ăn trong 15 phút hút giới siêu giàu