ăn nhà hàng: Thác loạn bên trong các nhà hàng: Có bảo kê, cứ ăn chơi thoải mái!