Án mạng: Trước khi bị bắt, nghi phạm giết người hàng loạt đã chuẩn bị hai chai thuốc sâu để tự tử