An Giang: Kẻ được cả Dung Hà và Năm Cam ưu ái 'xộ khám'