An Giang: Giám đốc Công an Hà Giang: Ức chế khi người vi phạm giao thông alo 'xin xỏ'