Allison Mack: 7 vụ việc xôn xao bậc nhất làng giải trí quốc tế năm 2018