AFF Suzuki Cup: Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất khi đại chiến Malaysia