AFC Cup 2018: Khắc tinh của Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn chưa từng có