AFC Cup 2018: Trắng tay rời giải, Việt Nam vẫn khiến Hàn Quốc phải 'ngậm quả đắng' đớn đau