Abramovich: Tỷ phú Nga sở hữu Chelsea tiêu khối tài sản khổng lồ như thế nào?