Abramovich: Nếu là Abramovich, ông sẽ khuyên MU sa thải Mourinho