Abramovich: Rúng động Chelsea sắp bị bán: Tỷ phú Mỹ bạn Bill Gates trả 3 tỷ bảng