Á hậu Thùy Dung: Lại thêm một hoa hậu Việt nói tiếng Anh khó hiểu như tiếng ngoài hành tinh