Thứ ba, 9/4/2013 | 06:31 GMT+7
Lừa xin vào biên chế bệnh viện tỉnh, "xơi" ngon gần 700 triệu đồng

Lừa xin vào biên chế bệnh viện tỉnh, "xơi" ngon gần 700 triệu đồng

Tung tin mình có mối quan hệ tin cậy để xin việc làm và xét vào biên chế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, Phạm Quang Hai đã "xơi" ngon ơ" 685 triệu đồng.