Xác không đầu rơi xuống từ máy bay ở Anh

Xác không đầu rơi xuống từ máy bay ở Anh

Đầu và nhiều mảnh thi thể của một người châu Phi được tìm thấy trên mái tòa nhà phía tây nam London sau khi rơi xuống từ máy bay ở độ cao hơn 400 mét. 


}else{
;