8 người tử vong do chạy thận: Nóng: Được tất cả gia đình nạn nhân đồng loạt bảo vệ, BS Hoàng Công Lương lên tiếng