6 học sinh đuối nước: 4 học sinh cấp 2 thiệt mạng khi tắm sông