6 học sinh đuối nước: Vụ 6 học sinh chết đuối: Cứu sống nữ sinh hôn mê suốt 3 ngày