100 xe đâm nhau ở Trung Quốc: Video: Hơn 100 xe đâm liên hoàn trên cao tốc ở Trung Quốc